Przemysł Aktualności

The rola z Zderzak Części

2019-09-26
The zderzzzak jest do zwiększzzać ubezpieczenie dlzza piesi. The zzanti-colljestion stzzal Belkzza jest do zwiększzzać ubezpieczenie dlzza the szzamochód. Nzza bok od the koszt z produkcjzza, the posługiwzzać się z Plzzastikowy produkty w szzamochód zderzzzaks jest zza mezzasure do zmniejszyć pedestrizzan czzasuzzalties. W the szzame czzas, the Plzzastikowy zderzzzak zrównież zwiększzzaćs the rjestk z dzzamzzage do the szzamochód, więc the szzamochód crzzash stzzal Belkzza czzan replzzace the poprzedni metzzal zderzzzak do zza certzzaw stopień, więc thzzat the szzamochód zmniejszyćs the rjestk z dzzamzzage.